„Nauka idzie w praktykę” Drukuj
Aktualności

W naszej firmie odbywa się staż pracownika naukowo-dydaktycznego podkarpackiej uczelni Izabeli Skrzypczak w ramach projektu „Nauka idzie w praktykę”.Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Realizatorem projektu jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (RARR) z siedzibą przy ul. Szopena 51 w Rzeszowie. Celem RARR S.A. jest prowadzenie działalności służącej wszechstronnemu rozwojowi regionu Podkarpacia poprzez skoncentrowanie i mobilizację potencjału środowisk lokalnych oraz działalność doradczą i usługową w procesach restrukturyzacji, otwierania i wspomagania przedsięwzięć gospodarczych, promocji regionu oraz pozyskiwania zagranicznych środków pomocowych.

W czasie 3 - miesięcznego stażu Stażystka opracuje innowacyjne rozwiązanie dla naszej firmy: Opracowanie wymagań oraz specyfikacji dotyczących betonu dla oczyszczalni ścieków zgodnie z normą PN EN 206-1.

Celem projektu „Nauka idzie w praktykę” jest podniesienie zdolności transferu wiedzy z sektora nauki do przedsiębiorstw poprzez udział Uczestników Projektu w szkoleniach oraz poprzez odbycie staży w przedsiębiorstwach pod opieką pracowników przedsiębiorstw.