RODO – informacja ogólna

Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 roku ulega zmianie nasz Regulamin oraz Polityka Prywatności. Zmiany te związane są z dostosowaniem naszego serwisu do wymogów RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Akceptacja nowych regulaminów nie wymaga od Ciebie żadnych działań. Jeśli nie akceptujesz wprowadzonych zmian i rezygnujesz z uczestnictwa w naszym serwisie możesz usunąć konto zgłaszając nam taką dyspozycję mailowo.

Administratorem przekazanych przez Ciebie danych jest  P. B. Budomont Sp. z o.o.  z siedzibą w  Rzeszowie, 35-205, ul. Przy Torze 1, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 8130019829, REGON 690285258.

Platforma ODR
Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR. Z tej usługi mogą skorzystać tylko Klienci mieszkający w UE. Adres e-mail usługodawcy: biuro@pbbudomont.pl