Bieżące realizacje

ZamawiającyNazwa kontraktuZakończenieDługość sieciIlość przepompowni
Gmina Stąporków“Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków”.31.08.20209086 mb4 szt.
Gmina Mielec“Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Książnice”. 30.10.20209052 mb6 szt.
Gmina Jawornik Polski“Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Hadle Szklarskie, Hadle Kańczuckie, Manasterz i Zagórze w ramach projektu. Uporządkowanie gospodarki ściekowej Etap II – budowa części kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracjii Manasterz oraz montaż instalacji fotowoltaicznych dla przepompowni i oczyszczalni ścieków”.15.11.201930814 mb22 szt.
Gmina DębowiecProgram poprawy czystości zlewni Wisłoki – Etap III Budowa sieci kanalizacyjnej w Łazach Dębowieckich”. 18.10.20218330 mb1 szt.
Gmina Brody” Budowa kanalizacji sanitarnej w Henryku i na Podlasiu”.31.03.20217110 mb4szt.
Gmina Mielec
” Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podleszany -etap II”.
31.08.202011433 mb8 szt.
Miasto i Gmina Kańczuga” Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w m. Rączyna – etap I i m. Sietesz – etap II”.31.05.201915422 mb3 szt.
Gmina Nowa Słupia” Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz uzupełnienie sieci wodociagowej w Gminie Nowa Słupia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 ” Gospodarka wodno-ściekowa Osi 4 “Dziedzictwo naturalne i kulturowe ” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020″”.31.10.202014415 mb6 szt. sieciowe
1 szt. przydomowe
Gmina Grębów” Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Grębów”.01.10.20209548 mb7 szt.
Gmina Grębów“Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grębów ( Sokól ), Gmina Grebów”.10.04.201911493,7 mb2 szt.
Gmina Grębów” Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Grębów – Część I – Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zabrnie, Gmina Grębów oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Poręby Furmańskie, gmina Grębów”.15.11.201923284,917 szt.
Gmina Zaleszany“Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy Zaleszany w celu ochrony wód zlewni Sanu”.30.10.201920017,3 mb13 szt. sieciowe
5 szt. przydomowe
Gmina Ostrów” Budowa kanalizacji sanitarnej – uzbrojenie specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu oddział w Kozodrzy gmina Ostrów”.15.12.2018474,5 mb-
Gmina Ostrów” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Wola Ociecka, Gmina Ostrów”.30.08.201921675 mb11 szt. sieciowe
7 szt. przydomowe
Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie“Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Urszulin”.15.10.20184000 mb3 szt.
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Krasnymstawie“Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie II: ul. Witosa ( ul. Witosa do granicy aglomeracji, ul. Ułańska, ul. Bławatna, ul. Wiśniowa, ul. Kwiatowa, ul. Gołębia, ul. Polna, ul. Kółkowa, ul. Kickiego, ul. Jabłonkowa, ul. Makowa, ul. Bohaterów, ul. Września, ul. Wójta Stanisława ) realizowane w ramach projektu “Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”” – ZAD II28.06.201914000 mb5 szt.
Gmina Dąbrowa TarnowskaBudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Smęgorzów.30.04.201817 246,55 mb3 szt.
Gmina BochniaBudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami, zasilaniem energetycznym, ogrodzeniami, dojazdami do pompowni, oraz oświetleniem pompowni w miejscowości Bessów i Cerekiew.31.01.201814 084,5 mb7 szt.
Gmina IwierzyceBudowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami budowlanymi w miejscowościach Olchowa – Sielec – aglomeracja Iwierzyce.20.07.201839 700 mb8 szt.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie“Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie III: ul. Stokowa (ul. Stokowa, ul. Ściegiennego, ul. Bieleszy, ul. Niesieckiego, ul. Wąska, ul. Czuby, ul. Łukasińskiego)” realizowane w ramach prjektu “Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie.08.06.201810 984 mb3 szt.
Gmina BochniaBudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Gorzków.15.12.20171370 mb-
Gmina ZakrzewBudowa kanalizacji sanitarnej w m. Janiszew w ramach Projektu Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom31.12.201812 450 mb4 szt.
Gmina Miejska Dynów“Poprawa infrastruktury ściekowej w Gminie Miejskiej Dynów – budowa kanalizacji sanitarnej – etap III wraz z budową i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Dynowie współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV” Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego “Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”14..08.201819 132 mb7 szt.
Gmina BodzechówBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sarnówek Duży, Stara Dębowa Wola oraz Stara Dębowa Wola II (część I zamówienia)31.08.202016 893 mb5 szt.
Gmina Dydnia„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Krzemienna – II Etap”28.09.201818243,5 mb2 szt.
Gmina Tomaszów LubelskiBudowa kanalizacji sanitarnej ul. Józefowska w Rogóźnie31.05.20184761 mb-
Gmina UlanówUporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy i Miasta Ulanów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków.30.08.201912994 mb6 szt.
Gmina PruchnikBudowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik – budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Hawłowice31.08.201823722 mb4 szt.
Gmina WierzbicaBudowa kanalizacji sanitarnej w ramach Aglomeracji Wierzbica dla m. Busówno, Busówno Kolonia, Kozia Góra, Staszyce.30.06.20199540 mb3 szt.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. KrasnystawWymiana odcinka sieci wodociągowej DN 100 w ulicy Zawieprze15.01.18200 mb-