Zakończone realizacje

WojewództwoZamawiającyNazwa kontraktu
małopolskieGmina Wietrzychowice"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadowniki Mokre, wykonanie nowych studni na dz. nr 481/1 w m. Wietrzychowice oraz wymiana zasuw, pomp oraz wymianę zużytej aparatury kontrolno-pomiarowej w oczyszczalni na terenie gminy Wietrzychowice"
łódzkieGmina Wola Krzysztoporska"Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krężyna, Kozierogi i Piekarki w gminie Wola Krzysztoporska - w formule zaprojektuj i wybuduj"
podkarpackieGmina Tuszów Narodowy"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami i przepompowniami ścieków dla miejscowości Ławnica - Etap II"
świętokrzyskieWłoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o."Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rząbiec oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczno, gmina Włoszczowa" Część 2: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic posesji w miejscowości Konieczno, gm. Włoszczowa
podkarpackieGmina Leżajsk"Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Leżajsk" - Część 4 - Rozbudowa sieci kanalizacjisanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Leżajsk oraz Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Stare Miasto
świętokrzyskieGmina Nowa Słupia"Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w tym budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowa Słupia", "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Nowa Słupia"
świętokrzyskieGmina Nowa Słupia"Wymiana odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Nowa Słupia ul. Benedyktyńska" oraz "Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej średnicy fi 50 na odcinku od przepompowni ścieków do posesji nr 220 w Starej Słupi do sieci kanalizacyjnej przy drodze powiatowej (studzienka nr 1) długości ok. 200 m"
podkarpackieGmina Pruchnik"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozbórz Okrągły - Etap I"
świętokrzyskieGmina Secemin"Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Międzylesie"
podkarpackieGmina Pysznica"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłyżów - etap III"
świętokrzyskieWłoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o."Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rząbiec oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczno, gmina Włoszczowa" Część 1: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granicy posesji w msc. Rząbiec, gm. Włoszczow
podkarpackieGmina Pruchnik"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozbórz Długi - Etap I"
podkarpackieGmina Pruchnik"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozbórz Długi - Etap II"
świętokrzyskieGmina Pacanów"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w miejscowości Słupia - etap I"
małopolskieGmina Wieliczka"Z3 Budowa kanalizacji sanitarnej Mietniów Powlikowice w Gminie Wieliczka w ramach Projektu pn. "Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV"
podkarpackieGmina Mielec"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Chorzelowska"
świętokrzyskieGmina Sobków"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Stare i Nowe Kotlice gm. Sobków"
świętokrzyskieGmina Chęciny"Budowa IV cz. Etap I i Etap II kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni w m. Chęciny ul. Zalejowa w ramach zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w Chęcinach ul. Zalejowa i na terenach przyległych wraz z odtworzeniem nawierzchni"
podkarpackieGmina Harasiuki"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Huta Krzeszowska, Huta Nowa, Gózd oraz PCB Harasiuki wraz z odcinkiem sieci wodociągowej Derylaki - Huta Krzeszowska - Etap I"
podkarpackieGmina Radymno"Budowa kanalizacji ścieków bytowych (sanitarnej) dla miejscowości: Michałówka, Grabowiec, Nienowice"
podkarpackieGmina Mielec"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boża Wola"
małopolskieGmina Dąbrowa Tarnowska"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smęgorzów III etap"
małopolskieGmina Dębno"Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dębno-Dębczak, Jastew-Lesisko, Porąbka Uszewska-Rogal na terenie gminy Dębno"
łódzkieGmina Grabica"Budowa kanalizacji sanitarnej Żychlin-Brzoza-Kafar-Wola Bykowska - Gmina Grabica, powiat piotrkowski, woj. łódzkie"
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, odejściami, pompowniami ścieków w miejscowości Żychlin, Władysławów, Wola Bykowska, Brzoza i Kafar - etap II"
małopolskieGmina Wietrzychowice"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre"
świętokrzyskieGmina Włoszczowa"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Włoszczowa: Część 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków P3 w miejscowości Kurzelów"
lubelskieGmina Niedźwiada"Roboty uzupełniające do budowy kanalizacji sanitarnej na obrębie aglomeracji Niedźwiada - II etap (Klementynów-Górka Lubartowska)"
świętokrzyskieGmina Łubnice"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Wilkowa, Wolica, Góra, Borki, Grabowa, Przeczów, Łyczba, Beszowa, Orzelec Mały, Łubnice, Orzelec Duży - ETAP III"
podkarpackieGmina Kuryłówka"Kanalizacja sanitarna wraz z przepompowniami ścieków i ich zasilaniem w miejscowości Kolonia Polska - włączenie do sieci gminnej w m-ści Dąbrowica"
łódzkieGmina Sulmierzyce"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Ostrołęka, Dworszowice Pakoszowe i Bogumiłowice, gmina Sulmierzyce"
łódzkieGmina Wola Krzysztoporska"Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krężyna, Kozierogi i Piekarki w Gminie Wola Krzysztoporska - w formule zaprojektuj i wybuduj"
podkarpackieGmina Krzywcza"Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Babice, Skopów i Ruszelczyce"
łódzkieGmina Białaczów"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sędów i Skronina w Gminie Białaczów"
świętokrzyskieMiasto i Gmina Klimontów"Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Klimontów - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kroblice, Pęchowiec"
podkarpackieGmina Zaleszany"Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zaleszany w obszarze poza aglomeracją Zaleszany - w miejscowości Skowierzyn - Piasek - etap II" w systemie "zaprojektuj i wybuduj"
lubelskieGmina Niedźwiada"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarło - etap I"
łódzkieGmina Białaczów"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sędów i Skronina w Gminie Białaczów - zadanie nr 2"
łódzkieGmina Białaczów"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zakrzów i Białaczów oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów, Miedzna Drewniana, Petrykozy w gminie Białaczów - Zadanie 1"
świętokrzyskieGmina Stąporków"Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Strąporków"
świętokrzyskieGmina Brody"Budowa kanalizacji sanitarnej w Henryku i na Podlesiu"
świętokrzyskieGmina Łubnice"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Wilkowa, Wolica, Góra, Borki, Grabowa, Przeczów, Łyczba, Beszowa, Orzelec Mały, Łubnice, Orzelec Duży - Etap I i II"
lubelskiePrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie"Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki (boczna) w Krasnymstawie - ETAP II"
lubelskiePrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie"Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie II: ul. Witosa, ul. Ułańska, ul. Bławatna, ul. Wiśniowa, ul. Kwiatowa, ul. Gołębia, ul. Polna, ul. Kółkowa, ul. Kickiego, ul. Jabłonkowa, ul. Makowa, ul. Bohaterów Września, ul. Wójta Stanisława"
lubelskiePrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie"Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie I: ul. Kościuszki (ul. Kościuszki do granicy aglomeracji, ul. Łąkowa, ul. Topolowa, ul. Bociania, ul. Polewana)" realizowanego w ramach Projektu "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie"
podkarpackieGmina Przecław"Budowa kanalizacji tłocznej Tuszyma-Błonie (przebicie pod Wisłoką) wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Tuszymie - Etap I"
małopolskieGmina Dąbrowa Tarnowska"Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gruszków Mały"
podkarpackieGmina Mielec"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Książnice - gmina Mielec"
podkarpackieGmina Grębów"Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej Grębów-Kąt"
podkarpackieGmina Tuszów Narodowy"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej dla miejscowości Ławnica - etap I"
podkarpackieGmina Mielec"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podleszany Etap II"
podkarpackieGmina Grębów"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Grębów, Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowy Grębów i Zapolednik"
podkarpackieGmina Krzeszów"Budowa kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej w miejscowości Kustrawa"
świętokrzyskieGmina Fałków"Uzbrojenie działek pod zabudowę mieszkaniową w Fałkowie w system wodociągowy, kanalizacyjny oraz infrastrukturę drogową"
podkarpackieGmina Mielec"Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ramach zadania budowa zaplecza technicznego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
podkarpackieGmina Zaleszany"Rozwój Gospodarki ściekowej na terenie gminy Zaleszany w celu ochrony wód zlewni Sanu" - Część II - Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Kotowa Wola
podkarpackieGmina Zaleszany"Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z pompownią ścieków na działkach nr ew. 74, 75 1881 w msc. Kotowa Wola"
podkarpackieGmina Dydnia"Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Krzemienna - Etap II"
podkarpackieGmina Jawornik Polski"Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Hadle Szklarskie, Hadle Kańczuckie, Manasterz i Zagórze w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej Etap II - budowa części kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Manasterz oraz montaż instalacji fotowoltaicznych dla przepompowni i oczyszczalni ścieków"
podkarpackieGmina Grębów"Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grębów (Sokół), Gmina Grębów"
podkarpackieGmina Radymno"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korczowa, Gmina Radymno - Etap I wraz z rurociągiem tłocznym Korczowa - Młyny"
podkarpackieGmina Ostrów"Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami, rurociągiem tłocznym, przepompownią i jej zasilaniem elektrycznym dla miejscowości Ocieka, Gmina Ostrów"
świętokrzyskieGmina Klimontów"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilkowice, Ossolin, Śniekozy gmina Klimontów" Zadanie 2 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ossolin, Śniekozy i Wilkowice - Ossolin etap. II
świętokrzyskieGmina Klimontów"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilkowice, Ossolin, Śniekozy gmina Klimontów" Zadanie 1 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ossolin etap. I, Wilkowice etap. I i II - Gmina Klimontów
małopolskieGmina Bochnia"Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi, z pompowniami i zasilaniem energetycznym dla msc. Majkowice oraz częściowo w msc. Bogucice i Ostrów Szlachecki, gm. Bochnia"
lubelskieGminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie Spółka z o.o."Budowa sieci kanalizacyjnej w części miejscowości Urszulin i Zabrodzie gmina Urszulin"
podkarpackieMiasto i Gmina Kańczuga"Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Miasta i gminy Kańczuga w m. Rączyna - etap I i m. Sietesz - etap II"
podkarpackieGmina Grębów"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Grębów" Część I Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zabrnie, Gmina Grębów oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Poręby Furmańskie"
podkarpackieGmina Nowa Dęba"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowską Wolą oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce"
lubelskieGmina Niedźwiada"Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie aglomeracji Niedźwiada - II etap"
lubelskieGmina Wierzbica"Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzbica dla miejscowości Busówno, Busówno Kolonia, Kozia Górka, Straszyce"
świętokrzyskieGmina Bodzechów"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sarnówek Duży i Stara Dębowa Wola" - zadanie nr 1 oraz "Budowa kanalizacji sanitarnej w Stara Dębowa Wola II" - zadanie nr 7
podkarpackieGmina Miejska Dynów"Poprawa infrastruktury ściekowej w Gminie Miejskiej Dynów - budowa kanalizacji sanitarnej - etap III wraz z budową, przebudową i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Dynowie, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV Ochrona Środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020"
mazowieckieGmina Zakrzew"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janiszew w ramach Projektu Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom"
podkarpackieGmina DębowiecProgram poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap III, Zadanie nr 3 "Budowa sieci kanalizacyjnej w Łazach Dębowieckich"
podkarpackieGmina Pruchnik"Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Hawłowice"
podkarpackieGmina Dębica"Wodociąg Gmina Dębica - Południe - etap I - Sieć wodociągowa w Latoszynie"
świętokrzyskieWłoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o."Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków P2 w miejscowości Konieczno - gmina Włoszczowa - ETAP III"