Oczyszczalnie ścieków

Stacje uzdatniania wody

Oczyszczalnie ścieków stanowią nieodłączny element systemu unieszkodliwiania ścieków sanitarnych. Są to zespoły urządzeń oraz budynków technologicznych, które w wyniku szeregu procesów mechanicznych, biologicznych, biochemicznych oraz chemicznych usuwają ze ścieków zanieczyszczenia, umożliwiając odprowadzenie ich do odbiornika. Urządzenia obiektu oczyszczalni ścieków to m.in.: kraty, sita, piaskowniki, prasopłuczki, separatory piasku, osadniki wstępne, komory defosfatacyjne i denitryfikacyjne, złoża biologiczne lub reaktory biologiczne, osadniki wtórne.

Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Sp. z o.o. w ostatnich latach działalności ukończyło realizacje związane z budową, przebudową lub modernizacją oczyszczalni ścieków w następujących gminach:

  • Gmina Nowa Słupia – budowa oczyszczalni ścieków w ramach zadania pn.: “Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w tym budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowa Słupia”,
  • Gmina Secemin – budowa oczyszczalni ścieków w ramach zadania pn.: “Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Międzylesie”,
  • Gmina Wietrzychowice – wymiana aparatury kontrolno-pomiarowej w oczyszczalni ścieków w ramach zadania pn.: “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadowniki Mokre, wykonanie nowych studni na dz. nr 481/1 w m. Wietrzychowice oraz wymiana zasuw, pomp oraz wymianę zużytej aparatury kontrolno-pomiarowej w oczyszczalni na terenie gminy Wietrzychowice”,
  • Gmina Miejska Dynów – budowa oczyszczalni ścieków w ramach zadania pn.: “Poprawa infrastruktury ściekowej w Gminie Miejskiej Dynów – budowa kanalizacji sanitarnej – etap III wraz z budową, przebudową i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Dynowie, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV Ochrona Środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020”,
  • Gmina Krasnystaw – modernizacja oczyszczalni ścieków w ramach zadania pn.: “Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”,
  • Gmina Jawornik Polski – montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby zasilania oczyszczalni ścieków “Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Hadle Szklarskie, Hadle Kańczuckie, Manasterz i Zagórze w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej Etap II – budowa części kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Manasterz oraz montaż instalacji fotowoltaicznych dla przepompowni i oczyszczalni ścieków”.

 

Aktualnie Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Sp. z o.o. realizuje inwestycję związaną z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Secemin w ramach zadania pn.: “Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Secemin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków”.

ROBIMY TO CZEGO POTRZEBUJESZ

Firma zatrudnia wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę inżynierską i techniczną. Pozwala to na jednoczesne wykonywanie wielu realizacji budowlanych, a łączna wartość usług oscyluje w chwili obecnej w granicach 90 mln złotych rocznie.

Wykonane przez nas projekty w znacznym stopniu przyczyniły się do poprawy infrastruktury wielu gmin oraz miast. Zasięgiem swoich realizacji objęliśmy między innymi: Wietrzychowice, Wolę Krzysztoporską, Tuszów Narodowy, Włoszczową, Leżajsk, Nową Słupię, Pruchnik, Secemin, Pysznice, Wieliczkę, Pacanów, Mielec, Sobków, Grabice, Radymno, Harasiuki, Dębno, Niedźwiadę, Łubnice, Kuryłówkę, Białaczów, Zaleszany, Klimontów, Strąpków, Krasnystaw, Przecław, Dydnie, Jawornik Polski, Grębów, Bochnie, Kańczugę, Nową Dębe, Dynów, Wierzbice, Dębowiec i wiele innych.

KONTAKT

P.B. Budomont Sp. z o.o.
ul. Przy Torze 1
35-205 Rzeszów, podkarpackie
7:00 – 15:00 / pon-pt

Telefon: 17 225 65 30
Email: pbbudomont@interia.pl