Uzyskanie Certyfikatu PN-EN ISO 9001:2015

W dniu 15.09.2023 r. Przedsiębiorstwo Budowlane Budomont Sp. z o.o. otrzymało Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie: “Projektowanie i wykonawstwo: sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków oraz usługi ogólnobudowlane” na okres od 17.09.2023 r. do 16.09.2026 r. Certyfikat ten potwierdza wdrożenie oraz stosowanie w Przedsiębiorstwie Budowlanym Budomont Sp. z o.o. systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganymi normami.