Podpisanie umowy z Gminą Radłów

W dniu 22.03.2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Budowlanym Budomont Sp. z o.o., a Gminą Radłów na realizację zadania pn.:”Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radłóww formule zaprojektuj i wybuduj.