Podpisanie umowy z Gminą Grabica

W dniu 06.03.2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Budowlanym Budomont Sp. z o.o., a Gminą Grabica na realizację zadania pn.:” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Oleandry, Bąkowiec, Polesie, Majków Mały”.