Podpisanie umowy z Gminą Sulmierzyce

W dniu 02.02.2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Budowlanym Budomont Sp. z o.o., a Gminą Sulmierzyce na realizację zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Bogumiłowice, Piekary i Wola Wydrzyna”.