Podpisanie umowy z Gminą Lubaczów

Na mocy umowy Nr IZP.272.55.2023 zawartej pomiędzy Przedsiębiorstwem Budowlanym Budomont Sp. z o.o., a Gminą Lubaczów rozpoczęto realizacje zadań pn.:”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krowica Hołodowska – etap I wraz z poprawą infrastruktury drogowej na trenie Gminy Lubaczów” oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krowica Sama i Krowica Hołodowska – Etap I – Część 1.