Podpisanie umowy z Gminą Ostrów

W dniu 09.10.2023 r. została zawarta umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Budowlanym Budomont Sp. z o.o., a Gminą Ostrów na realizację zadania pn.:”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Blizna”.