Podpisanie umowy z Gminą Bochnia

W dniu 30.08.2023 r. została zawarta umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Budowlanym Budomont Sp. z o.o., a Gminą Bochnia na realizację zadania pn.:”Budowa III ETAPU sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami i zasilaniem elektryznym w msc. Grabina oraz częściowo w msc. Buczyna”.