Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Krasnystaw Drukuj
Aktualności

W dniu 11.12.2017 r., została zawarta umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Krasnystaw a Przedsiębiorstwem Budowlanym „Budomont” Sp. z o.o. do zrealizowania zadania pn: „ Wymiana odcinka sieci wodociągowej DN 100 w ulicy Zawieprze”.