Podpisanie umowy z Gminą Zaleszany

W dniu 29.03.2022 r. została zawarta umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Budowlanym Budomont Sp. z o.o., a Gminą Zaleszany na realizację zadania pn.: ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zaleszany – w miejscowości Majdan Zbydniowski, Wólka Turebska, Dzierdziówka” w systemie zaprojektuj i wybuduj.