Podpisanie umowy z Gminą Zaleszany

W dniu 28.07.2020r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą  Zaleszany, a Przedsiębiorstwem Budowlanym „Budomont” Sp. z o.o. na zrealizowanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zaleszany w obszarze poza aglomeracją Zaleszany – w miejscowości Skowierzyn w systemie zaprojektuj i wybuduj”.