Podpisanie umowy z Gminą Lisia Góra

W dniu 22.03.2022 r. została zawarta umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Budowlanym Budomont Sp. z o.o., a Gminą Lisia Góra na realizację zadania pn.: ”Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Lisia Góra”.