Podpisanie umowy z Gminą Dydnia

W dniu 22.04.2022 r. została zawarta umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Budowlanym Budomont Sp. z o.o., a Gminą Dydnia na realizację zadania pn.: Opracowanie projektu budowlanego wraz z budową kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci przesyłowej dla miejscowości Temeszów w formule zaprojektuj i wybuduj”.