Podpisanie umowy z Gminą Zakliczyn

W dniu 29.06.2022 r. została zawarta umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Budowlanym Budomont Sp. z o.o., a Gminą Zakliczyn na realizację zadania pn.: ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Zakliczyn Część I Budowa kanalizacji w m. Zawada Lanckorońska, Roztoka i Zakliczyn.