Podpisanie umowy z Gminą Leżajsk

W dniu 01.07.2022 r. została zawarta umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Budowlanym Budomont Sp. z o.o., a Gminą Leżajsk na realizację zadania pn.: ”Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Leżajsk – Część 5 – Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w miejscościach Wierzawice, Gierladowa, Dębno, Biedaczków, Maleniska”.