Podpisanie umowy z Gminą Mielec

W dniu 05.06.2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Mielec a Przedsiębiorstwem Budowlanym „Budomont” Sp. z o.o. na zrealizowanie zadania pn.: “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wola Chorzelowska” gm. Mielec. Zakres robót obejmuję wybudowanie kanaliacji w systemie grawitacyjno-tłocznym o długości ponad 12 km, a także 2 pompowni zlokalizowanych na sieci oraz 172 przepompowni przydomowych.