Podpisanie umowy z Gminą Mielec

W dniu 06.07.2022 r. została zawarta umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Budowlanym Budomont Sp. z o.o., a Gminą Mielec na realizację zadania pn.: ”Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Gminie Mielec”.