Podpisanie umowy z Gminą Secemin

W dniu 05.04.2023 r. została zawarta umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Budowlanym Budomont Sp. z o.o., a Gminą Secemin na realizację zadania pn.:”Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Secemin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków”.