Podpisanie umowy z Gminą Masłowice

W dniu 06.06.2023 r. została zawarta umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Budowlanym Budomont Sp. z o.o., a Gminą Masłowice na realizację zadania pn.:”Budowa kanalizacji w miejscowości Masłowice w formule zaprojektuj i wybuduj”.