Podpisanie umowy z Gminą Zaleszany

W dniu 30.06.2023 r. została zawarta umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Budowlanym Budomont Sp. z o.o., a Gminą Zaleszany na realizację zadania pn.:”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zaleszany”.