Podpisanie umowy z Gminą Zaleszany

W dniu 18.09.2020r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Zaleszany, a Przedsiębiorstwem Budowlanym „Budomont” Sp. z o.o. na zrealizowanie zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z pompownią ścieków na działkach ew. 74,75 1881 w msc. Kotowa Wola”