Podpisanie umowy z Gminą Łubnice

W dniu 05.04.2023 r. została zawarta umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Budowlanym Budomont Sp. z o.o., a Gminą Łubnice na realizację zadania pn.:”Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice – etap IV”.