Podpisanie umowy z Gminą Łubnice

W dniu 24.03.2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Łubnice, a Przedsiębiorstwem Budowlanym „Budomont” Sp. z o.o. na zrealizowanie zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetyczym dl amiejscowośc Wilkowa, Wolica, Góra, Borki, Grabowa, Przeczów, Łyczba, Beszowa, Orzelec Mały, Łubnice, Orzelec Duży – Etap I zlewnia Orzelec Duży i część Łubnic”.