Podpisanie umowy z Gminą Dębica

W dniu 29.03.2023 r. została zawarta umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Budowlanym Budomont Sp. z o.o., a Gminą Dębica na realizację zadania pn.:”Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami oraz przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowościach Latoszyn, Guminiska i Braciejowa – etap II”.