Podpisanie umowy z Gminą Mielec

W dniu 26.06.2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Mielec , a Przedsiębiorstwem Budowlanym „Budomont” Sp. z o.o. na zrealizowanie zadania pn.: ” Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Książnice”