Podpisanie umowy z Gminą Mielec

W dniu 10.03.2023 r. została zawarta umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Budowlanym Budomont Sp. z o.o., a Gminą Mielec na realizację zadania pn.:”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Podleszany i Książnice, gmina Mielec”.