Podpisanie umowy z Gminą Łączna

W dniu 19.12.2022 r. została zawarta umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Budowlanym Budomont Sp. z o.o., a Gminą Łączna na realizację zadania pn.:”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Podzagnańszcze i Kamionki”.