Podpisanie umowy z Gminą Słupia Konecka

W dniu 29.12.2022 r. została zawarta umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Budowlanym Budomont Sp. z o.o., a Gminą Słupia Konecka na realizację zadania pn.:”Budowa sieci kanalizacyjnej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w systemie zaprojektuj i wybuduj”.