Podpisanie umowy z Gminą Klimontów

W dniu 17.11.2022 r. została zawarta umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Budowlanym Budomont Sp. z o.o., a Gminą Klimontów na realizację zadań pn.:” Budowa wodociągu w miejscowości Byszówka, Borek, Kępiu, Klimontów, Szymanowice Dolne gmina Klimontów” oraz ” Budowa Łącznika sieci wodociągowej Beradz – Grabina”.