Podpisanie umowy z Gminą Laszki

W dniu 14.10.2022 r. została zawarta umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Budowlanym Budomont Sp. z o.o., a Gminą Laszki na realizację zadania pn.:”Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wietlin, Wietlin Pierwszy” .