Podpisanie umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kuryłówce

W dniu 13.11. 2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kuryłówce, a Przedsiębiorstwem Budowlanym „Budomont” Sp. z o.o. – Liderem Konsorcjum oraz ZBI Grzegorz Falger – Partnerem Konsorcjum na zrealizowanie zadania pn.: „Kanalizacja sanitarna wraz z przepompowniami ścieków i ich zasilaniem w miejscowości Kolonia Polska – włączenie do sieci gminnej w m-ści Dąbrowica”