Podpisanie umowy z Miastem i Gminą Kańczuga

W dniu 25.09.2018 r. została zawarta umowa pomiędzy Miastem i Gminą Kańczuga, a Przedsiębiorstwem Budowlanym „Budomont” Sp. z o.o. na zrealizowanie zadania pn.: ” Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w m. Rączyna – etap I i m. Sietesz – etap II”.