Podpisanie umowy z Gminą Stąporków

W dniu 04.09.2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Stąporków, a Przedsiębiorstwem Budowlanym „Budomont” Sp. z o.o. na zrealizowanie zadania pn.: ” Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Staporków”.