Podpisanie umowy z Gminą Sobów

W dniu 20.07.2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Sobków a Przedsiębiorstwem Budowlanym „Budomont” Sp. z o.o. na zrealizowanie zadania pn.: “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Stare i Nowe Kotlice gm. Sobków”. Długość sieci do wykonania w ramach zadania wynosi ponad 7 km w systemie grawitacyjnym i cisnieniowym, a także 3 przepompownie zlokalizowane na sieci głownej oraz 5 przepompowni przydomowych.