Podpisanie umowy z Gminą Przecław

W dniu 03.12.2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Przecław, a Przedsiębiorstwem Budowlanym „Budomont” Sp. z o.o. na zrealizowanie zadania pn.: ” Budowa kanalizacji tłocznej Tuszyma – Błonie (przebicie pod Wisłoką) wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Tuszymie – Etap I”.