Podpisanie umowy z Gminą Łubnice

W dniu 30.11.2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Budowlanym Budomont Sp. z o.o., a Gminą Łubnice na realizację zadania pn.;” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami , pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Wilkowa, Wolica , Góra, Borki, Grabowa, Przeczów, Łyczba, Beszowa, Orzelec Mały, Łubnice, Orzelec Duży – Etap II zlewnia Łubnice