Podpisanie umowy z Gminą Grębów

W dniu 17.11.2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Budowlanym Budomont Sp. z o.o., a Gminą Grębów na realizację zadania pn.: ” Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej Grębów- Kąt.”