Podpisanie umowy z Gminą Dębowiec

W dniu 18.04.2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Dębowiec , a Przedsiębiorstwem Budowlanym „Budomont” Sp. z o.o. na zrealizowanie zadania pn.: ” Program poprawy czystości zlewni Wisłoki – Etap III Budowa sieci kanalizacyjnej w Łazach Dębowieckich”.