Podpisanie umowy z Gminą Dąbrowa Tarnowska

W dniu 08.07.2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Dąbrowa Tarnowska, a Przedsiębiorstwem Budowlanym „Budomont” Sp. z o.o. na zrealizowanie zadania pn.: “Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gruszów Mały”.