Podpisanie umowy z Gminą Brody

W dniu 30.04.2019 r. r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Brody, a Przedsiębiorstwem Budowlanym „Budomont” Sp. z o.o. na zrealizowanie zadania pn.: ” Budowa kanalizacji sanitarnej w Henryku i na Podlasiu”.