Podpisanie umowy z Gminą Białaczów

W dniu 16.04.2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Łubnice, a Przedsiębiorstwem Budowlanym „Budomont” Sp. z o.o. na zrealizowanie zadania pn.: “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sędów i Skronina w gminie Białaczów” dla zadania nr 1 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódźtwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz zadania nr 2 w formule zaprojektuj i wybuduj.