Podpisanie umowy z Gminą Zaleszany Drukuj
Aktualności
W dniu 13.06.2018 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Zaleszany, a Przedsiębiorstwem Budowlanym „Budomont” Sp. z o.o. na zrealizowanie zadania pn.: "Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy Zaleszany w celu ochrony wód zlewni Sanu".