Podpisanie umowy z Gminnym Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Urszulinie Drukuj
Aktualności
W dniu 24.04.2018 r. została zawarta umowa pomiędzy Podpisanie umowy z Gminnym Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Urszulinie, a Przedsiębiorstwem Budowlanym „Budomont” Sp.
z o.o. na zrealizowanie zadania pn.: "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Urszulin".