Podpisanie umowy z Gminą Ostrów Drukuj
Aktualności
W dniu 04.04.2018 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Ostrów, a Przedsiębiorstwem Budowlanym „Budomont” Sp. z o.o. do zrealizowania zadania pn: " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Wola Ociecka, Gmina Ostrów".