Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Krasnymstawie Drukuj
Aktualności

W dniu 28.02.2018 r. została zawarta umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Krasnymstawie, a Przedsiębiorstwem Budowlanym „Budomont” Sp. z o.o. na zrealizowanie  kontraktu pn.: "Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie II: ul. Witosa ( ul. Witosa do granicy aglomeracji, ul. Ułańska, ul. Bławatna, ul. Wiśniowa, ul. Kwiatowa, ul. Gołębia, ul. Polna, ul. Kółkowa, ul. Kickiego, ul. Jabłonkowa, ul. Makowa, ul. Bohaterów, ul. Września, ul. Wójta Stanisława ) realizowane w ramach projektu "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie""