Podpisanie umowy z Gmina Wierzbica Drukuj
Aktualności

W dniu 10.11.2017 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Wierzbica a Przedsiębiorstwem Budowlanym „Budomont” Sp. z o.o. do zrealizowania zadania pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Aglomeracji Wierzbica dla m. Busówno, Busówno Kolonia, Kozia Góra, Staszyce”.