Podpisanie umowy z Gminą Miejską Dynów Drukuj
Aktualności
W dniu 09 sierpnia 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Miejską Dynów Przedsiębiorstwem Budowlanym Budomont Sp. z o. o. na wykonanie zadania ""Poprawa infrastruktury ściekowej w Gminie Miejskiej Dynów - budowa kanalizacji sanitarnej - etap III wraz z budową i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Dynowie współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV" Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020"".

 
Podpisanie umowy z Gminą Zakrzew Drukuj
Aktualności
W dniu 18 lipca 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą ZakrzewPrzedsiębiorstwem Budowlanym Budomont Sp. z o. o. na wykonanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Janiszew w ramach Projektu Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom".

 
Podpisanie umowy z Gminą Bochnia (m. Gorzków) Drukuj
Aktualności
W dniu 23 czerwaca 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą BochniaPrzedsiębiorstwem Budowlanym Budomont Sp. z o. o. na wykonanie zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Gorzków".
 
Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krasnymstawie Drukuj
Aktualności
W dniu 08 czerwca 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w KrasnymstawiePrzedsiębiorstwem Budowlanym Budomont Sp. z o. o. na wykonanie zadania ""Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie III: ul. Stokowa (ul. Stokowa, ul. Sciegiennego, ul. Bielszy, ul. Niesieckiego, ul. Wąska, ul. Czuby, ul. Łukasińskiego)" realizowane w ramach projektu "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie"".
 
Podpisanie umowy z Gminą Iwierzyce Drukuj
Aktualności
W dniu 25 maja 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Iwierzyce Przedsiębiorstwem Budowlanym Budomont Sp. z o. o. na wykonanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami budowlanymi w miejscowościach Olchowa - Sielec - aglomeracja Iwierzyce".
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna > Ostatnie >>

Strona 6 z 7
hello! Studio