Kontrakty realizowane Drukuj

icon icon shadow

Legenda

  • Oczyszczalnie ścieków
  • Kanalizacje
  • WodociągiKontrakty realizowane

ZamawiającyNazwa kontraktuZakończenieDługość sieciIlość przepompowni
Gmina Stąporków

"Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków".

31.08.2020 9086 mb. 4 szt.
Gmina Mielec "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Książnice".
30.10.2020 9052 mb. 6 szt.
Gmina Jawornik Polski "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami
w miejscowościach
Hadle Szklarskie, Hadle Kańczuckie, Manasterz
i Zagórze w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej Etap II - budowa części kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracjii Manasterz oraz montaż instalacji fotowoltaicznych dla przepompowni
i oczyszczalni ścieków".
15.11.2019 30814 mb. 22 szt.
Gmina Dębowiec Program poprawy czystości zlewni Wisłoki - Etap III Budowa sieci kanalizacyjnej w Łazach Dębowieckich". 18.10.2021 8330 mb. 1 szt.
Gmina Brody " Budowa kanalizacji sanitarnej w Henryku i na Podlasiu". 31.03.2021 7110 mb. 4szt.
Gmina Mielec
" Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podleszany -etap II".
31.08.2020
11433 mb.
8 szt.
Miasto i Gmina Kańczuga

" Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w m. Rączyna - etap I i m. Sietesz - etap II".

31.05.2019 15422 mb. 3 szt.
Gmina Nowa Słupia " Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz uzupełnienie sieci wodociagowej w Gminie Nowa Słupia" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 " Gospodarka wodno-ściekowa Osi 4 "Dziedzictwo naturalne i kulturowe " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020"". 31.10.2020 14415 mb 6 szt. -sieciowe, 1 szt. - przydomowe
Gmina Grębów " Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Grębów". 01.10.2020 9548 mb 7 szt.
Gmina Grębów "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grębów ( Sokól ), Gmina Grebów". 10.04.2019 11493, 7 mb 2 szt.
Gmina Grębów " Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Grębów - Część I - Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zabrnie, Gmina Grębów oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Poręby Furmańskie, gmina Grębów". 15.11.2019 23284,9 17 szt.
Gmina Zaleszany "Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy Zaleszany w celu ochrony wód zlewni Sanu". 30.10.2019 20017,3 mb 13 szt. - sieciowe; 5 szt. przydomowe
Gmina Ostrów " Budowa kanalizacji sanitarnej - uzbrojenie specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu oddział w Kozodrzy gmina Ostrów". 15.12.2018 474,5 mb -
Gmina Ostrów " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Wola Ociecka, Gmina Ostrów". 30.08.2019 21675 mb 11 szt. - sieciowe; 7 szt. przydomowe


Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie
"Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Urszulin". 15.10.2018 r. 4000 mb 3 szt.
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Krasnymstawie "Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie II: ul. Witosa ( ul. Witosa do granicy aglomeracji, ul. Ułańska, ul. Bławatna, ul. Wiśniowa, ul. Kwiatowa, ul. Gołębia, ul. Polna, ul. Kółkowa, ul. Kickiego, ul. Jabłonkowa, ul. Makowa, ul. Bohaterów, ul. Września, ul. Wójta Stanisława ) realizowane w ramach projektu "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie"" - ZAD II
28.06.2019 14000 5 szt.
Gmina Dąbrowa Tarnowska Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Smęgorzów. 30.04.2018 r. 17 246,55 mb

3 szt.

Gmina Bochnia Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami, zasilaniem energetycznym, ogrodzeniami, dojazdami do pompowni, oraz oświetleniem pompowni w miejscowości Bessów i Cerekiew. 31.01.2018 r. 14 084,5 mb 7 szt.
Gmina Iwierzyce Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami budowlanymi w miejscowościach Olchowa - Sielec - aglomeracja Iwierzyce. 20.07.2018 r. 39 700 mb 8 szt.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie "Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie III: ul. Stokowa (ul. Stokowa, ul. Ściegiennego, ul. Bieleszy, ul. Niesieckiego, ul. Wąska, ul. Czuby, ul. Łukasińskiego)" realizowane w ramach prjektu "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie. 08.06.2018 r. 10 984 mb 3 szt.
Gmina Bochnia Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Gorzków. 15.12.2017 r. 1370 mb -
Gmina Zakrzew Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Janiszew w ramach Projektu Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom 31.12.2018 r. 12 450 mb 4 szt.
Gmina Miejska Dynów "Poprawa infrastruktury ściekowej w Gminie Miejskiej Dynów - budowa kanalizacji sanitarnej  - etap III wraz z budową i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Dynowie współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV" Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020" 14..08.2018 r. 19 132 mb 7 szt.
Gmina Bodzechów Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sarnówek Duży, Stara Dębowa Wola oraz Stara Dębowa Wola II (część I zamówienia) 31.08.2020 r. 16 893 mb 5 szt.
Gmina Dydnia „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Krzemienna – II Etap” 28.09.2018 r. 18243,5 mb 2 szt.
Gmina Tomaszów Lubelski Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Józefowska w Rogóźnie 31.05.2018 r. 4761 mb -
Gmina Ulanów Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy i Miasta Ulanów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków. 30.08.2019 r. 12994 mb 6 szt.
Gmina Pruchnik Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik – budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Hawłowice 31.08.2018 r. 23722 mb 4 szt.
Gmina Wierzbica Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Aglomeracji Wierzbica dla m. Busówno, Busówno Kolonia, Kozia Góra, Staszyce. 30.06.2019 r. 9540 mb 3 szt.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Krasnystaw Wymiana odcinka sieci wodociągowej DN 100 w ulicy Zawieprze 15.01.18 r. 200 mb -
 


Dla podwykonawców

hello! Studio