Podpisanie umowy z Gminą Zakrzew Drukuj
Piątek, 22 Wrzesień 2017 10:01
W dniu 18 lipca 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą ZakrzewPrzedsiębiorstwem Budowlanym Budomont Sp. z o. o. na wykonanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Janiszew w ramach Projektu Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom".

 
hello! Studio