Podpisanie umowy z Gminą Przecław Drukuj
Wtorek, 28 Styczeń 2020 13:04
W dniu 03.12.2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Przecław, a Przedsiębiorstwem Budowlanym „Budomont” Sp. z o.o. na zrealizowanie zadania pn.: " Budowa kanalizacji tłocznej Tuszyma - Błonie (przebicie pod Wisłoką) wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Tuszymie - Etap I".
 
hello! Studio