Podpisanie umowy z Gminą Stąporków Drukuj
Wtorek, 10 Wrzesień 2019 07:42
W dniu 04.09.2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Stąporków, a Przedsiębiorstwem Budowlanym „Budomont” Sp. z o.o. na zrealizowanie zadania pn.: " Budowa kanalizacji sanitranej w aglomeracji Staporków".